Products

ÖĞRENCİ KİTABI(1)

KİTABIN DERSLERİNİ ANLATMA:

Öğrenci kitaplarının ilkinde 16 ünite bulunmaktadır, her ünite 6 ders içermektedir; kitap toplam 96 dersten oluşmaktadır. Her ünite aşağıdaki gibi tasarlanmıştır:

BİRİNCİ DERS: 3 sayfa sunum, 3 diyalog, birinci ünite bundan istisnadır ve 6 diyalog ihtiva etmektedir.

İKİNCİ DERS: 3 sayfa kelimeler, temel terimler ve ilave terimler ihtiva etmektedir.

ÜÇÜNCÜ DERS: 4 sayfa gramer terimleri, alıştırmalar ve terimlerin özetinden ibarettir.

DÖRDÜNCÜ DERS: 3 sayfa sesler ve işitileni anlama, ses olarak tekil kelimeler, küçük ikili kelimeler, Kur'an ayetleri ihtiva eder. İşitileni anlamada ise: kelime düzeyi, cümle, ibare, diyalog ve son olarak ta paragraf yer almaktadır.

BEŞİNCİ DERS: 3 sayfa konuşma, soru cevap alıştırmaları, diyalog alışverişi, eksik tamamlama, resim anlatma ve iletişim kurma alışverişi.

ALTINCI DERS: 4 sayfa okuma yazma, okuma: kelime, cümle, ibare ve paragraf ihtiva etmektedir. Bununla ilgili çeşitli alıştırmalara yer verilmiştir. Yazı ise: harfleri tek tek resmetmek, kelimeler içerisinde resmetmek ve harfleri çeşitli hallerde ve yerlerine göre resmedebilmek(otomatik yazma).

 

ÖĞRENCİ KİTABI İKİ ÇEŞİT İMTİHAN İÇERMEKTEDİR:

§ 2 sayfalık kendini değerlendirme, bu her iki ünitede bir kez uygulanmaktadır ve toplam sekiz imtihandan oluşmaktadır.

§ Geniş ve kapsamlı iki imtihan:

· 4 sayfalık kitabı yarılama imtihanı, kitabın ortasında yer almaktadır ve sekizinci üniteden sonradır.

· Kitabı bitirme imtihanı ise 6 sayfadan oluşmaktadır ve on altıncı üniteden sonra yer almaktadır.

 

Öğrenci kitabının sonunda resimlerle desteklenmiş yardımcı terimler yer almaktadır, bunun dışında her ünitenin sonunda ünitede geçen terimlerin listesi harf sırasına göre verilmektedir

Click The Pages To Navigate
  • 1
  • 2-3
  • 4-5
  • 6-7
  • 8-9
  • 10-11
  • 12

“ARAPÇA ELİNİZDE” öğrenim seti

A comprehensive curriculum for teaching Arabic as a second language.

Photo Album

Subscribe To Our Mailing list