Products

ÖĞRENCİ KİTABI(3)

KİTABIN DERSLERİNİ ANLATMA:

Öğrenci kitaplarının üçüncüsünde 16 ünite bulunmaktadır ve her ünite 7 ders içermektedir; kitap toplam 112 dersten oluşmaktadır. Her ünite aşağıdaki gibi tasarlanmıştır:

BİRİNCİ DERS: 3 sayfadır: bunlar yoğun okuma parçası ve algılama alıştırmalarından ibarettir.

İKİNCİ DERS: 3 sayfadır: bunlar algılama alıştırmaları ve terimlerden oluşmaktadır.

ÜÇÜNCÜ DERS: 4 sayfadır: bunlar diyalog, algılama alıştırmaları, terimler, sesler, gramer notları, işitileni anlama ve konuşmadan ibarettir.

DÖRDÜNCÜ DERS: 3 sayfadır: okuma parçası, algılama alıştırmaları, terimler ve gramer notları.

BEŞİNCİ DERS: 3 sayfadır: yönlendirilmiş kompozisyon, hat ve imladan oluşmaktadır.

ALTINCI DERS: 3 sayfadır: serbest okuma, algılama alıştırmaları ve terim alıştırmalarından oluşmaktadır.

 

 

İKİNCİ ÖĞRENCİ KİTABI ON BİR İMTİHAN İÇERMEKTEDİR:

§ 2 sayfalık kendini değerlendirme, bu her iki ünitede bir kez uygulanmaktadır ve toplam sekiz imtihandan oluşmaktadır.

§ Geniş ve kapsamlı üç imtihan:

· Kitabın başında seviye belirleme imtihanı,

· Kitabı yarılama imtihanı kitabın ortasında yer almaktadır ve sekizinci üniteden sonradır.

· Kitabı bitirme imtihanı ise on altıncı üniteden sonra yer almaktadır.

 

Yine üçüncü öğrenci kitabının sonunda her ünitede geçen terimlerin listesiyle beraber kitabın tamamında geçen terimlerde harf sırasına göre listelenmiş bir şekilde verilmektedir.

Click The Pages To Navigate
  • 1
  • 2-3
  • 4-5
  • 6-7
  • 8-9
  • 10

“ARAPÇA ELİNİZDE” öğrenim seti

A comprehensive curriculum for teaching Arabic as a second language.

Photo Album

Subscribe To Our Mailing list