Products

ÖĞRETMEN KİTAPLARI:

Üç kitaptan ibarettir. Her seviye için Öğretmene çeşitli metotları, uygulamaları ve önerileri sunmaktadır. Böylelikle öğretmen, öğrenci kitabını etkin ve faal bir şekilde okutma imkânına sahip olur ve en iyi sonuçlara ulaşır. Öğrenci kitabının sayfaları küçültülmüş bir şekilde öğretmen kitabında yer almaktadır. Buda öğretmenin ayriyeten öğrenci kitabını yanında taşıma zahmetinden kurtulmasını sağlar ve öğrenciyi takip etme imkânını elde etmiş olur.

 

Her öğretmen kitabı aşağıdakileri kapsamaktadır:

§ Öğretmene genel manada kılavuzluk yapar,

§ 35 genel öğüt,

§ 24 sınıf yönetimi önerisi,

§ 67 dil öğretiminin, becerisinin, faktörlerinin ve sınavlarının faydalarını sunan maddeler,

§ Faydaların toplamı=126 direkt fayda, buna ilaveten ilave alıştırmalar ve faaliyetlerin özel faydalarını ele alma,

§ Kitabın alıştırmalarını uygulama önerileri,

§ İlave aktivite önerileri,

§ Dinleme parçaları,

§ Kitabın alıştırmalarının çözümleri(iletişim ve kompozisyon alıştırmaları hariç). Temel ve ilave terimlerin nasıl anlatılacağına ışık tutmak,

§ İmtihan sorularının cevap anahtarları,

§ Her ünitede geçen terkip, terim ve sesleri tanıtma,

§ Her parçanın konusunu tanıtmak ve nasıl izah edileceğine ışık tutmak,

§ Temel ve ilave terimlerin nasıl anlatılacağına ışık tutmak,

§ Öğrenci kitaplarında geçen ünitelerden her birinin amacını anlatarak izah etmek,

§ Her parçanın konusunu tanıtmak ve nasıl izah edileceğine ışık tutmak,

§ Ünitenin içerisinde geçen deyimleri vasıflandırmak ve nasıl izah edileceklerine dair özet.

Click The Pages To Navigate
  • 1
  • 2-3
  • 4-5
  • 6-7
  • 8-9
  • 10-11
  • 12

“ARAPÇA ELİNİZDE” öğrenim seti

A comprehensive curriculum for teaching Arabic as a second language.

Photo Album

Subscribe To Our Mailing list