Products

Arabic At Your Hands (All students’ levels & Parts)

( CUSTOMER REVIEWS 3 )

$ 99.20 - $ 124.00

"Herkes İçin Arapça" çalışmalarından birisi olan" Arapça elinizde öğrenim seti" Arapça öğrenmek isteyenler için hazırlanmış bir settir. Dersler sıfırdan başlar ve öğrenci herhangi bir Arapça eğitim veren üniversiteye katılmak için yeterli seviyeye gelene kadar devam eder. Bu setin kısaca tanıtımı:

 

1. SETİN ÜSTÜNLÜKLERİ:

Modern teorileri Arapça eğitimi için kullanır.

Eğitim işleminde kolay ve basamaklı metotları kullanır.

Dilin dört temel unsurunu kullanır: Dinleme, konuşma, okuma, yazma.

Kitaplar özenle hazırlanmış olup seri halinde kişisel sınavlar içerir.

Eğitim işlemini destekleyen materyaller içerir.

Değişik ortamlara, kültürel ve dil çeşitlerine uyar.

 

2. EĞİTİM SETİNİN AMAÇLARI:

Bu eğitim seti aşağıdaki yeterlilikleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir:

1. Dil yeterliliği:

¨ Dört dil becerisi:

a) Dinleme (duyulanı anlamak).

b) Konuşma (sohbet).

c) Okuma (okunanı anlamak).

d) Yazma (yatkınlık ve yaratıcılık).

¨ Üç dil faktörü:

a) Sesler (değişik ses türleri)

b) Terimler ( ifade akışları)

c) Gramer terkipleri (uygun miktarda gramer kuralı, çekim ve imla )

2. Bağlantı kurma yeterliliği

3. Kültürel yeterlilik

 

3. SETİN HEDEF KİTLESİ:

Set yetişkin öğrencilere yöneliktir.

 

4. SETİN DİLİ:

Setin dili fasih Arapçadır ve başka bir dil kullanılmamaktadır.

 

5. SET NELERDEN OLUŞMAKTADIR:

§ Eğitim kitapları dört eğitim seviyesine göre hazırlanır:

v Birinci seviye, öğrenci kitabını kapsar.

v İkinci seviye, öğrenci kitabını kapsar.

v Üçüncü seviye, öğrenci kitabını kapsar.

V Üçüncü seviye, öğrenci kitabı kapsar.

 

§ Arapça Arapça sözlük(Arapça Elinizde Sözlüğü).

§ Üç öğrenci kitabı için sekiz adet ses kaseti veya tüm sesli dersleri kapsayan bir CD

 

6. SETİN İÇERİĞİ:

Setin ön planda tuttuğu içerik şöyle sıralanabilir:

§ Dil becerileri ve faktörleri arasında bütünlük oluşturulması,

§ Ses sisteminin yapım aşamasında özenli çalışılması,

§ Eğitim konusu işlenirken aşamalı ilerlemeye dikkat edilmesi,

§ Eğitim görenlerin arasındaki kişisel farklılıkları göz önünde bulundurulması,

§ Çeşitli paragraflardan seçmeler koyulması( diyalog, anlatım, kıssa…),

§ Çeşitli ve farklı alıştırmalar kullanılması,

§ Gereken yerlerde parçalardaki kelimelerin harekelenmesi,

§ Konu işlenirken ünite sisteminin kullanılması,

§ Her ünitedeki terkip ve kelime sayısının belli sayıda tutulmaya özen gösterilmesi,

§ Kelimeleri tam bir uyum içerisinde sergilenmesi,

§ Dil terkiplerinin arzı esnasında görev yönünün önemsenmesi,

§ Birinci seviyedeki sözlü becerilere özen gösterilmesi,

§ Dil becerileri ile faktörleri arasındaki dengenin sağlanması,

§ Her kitapta geçen kelimelerin ve tabirlerin listelenmesi,

§ Arap dünyasında bulunan terimlerden faydalanılması,

§ Yaygın gramer terimlerinden faydalanılması,

§ Her kitabın, seviye tespit sınavı ihtiva etmesi,

§ Dil eğitimi için gereken eğitim araç gereçleri hazırlığı konusunda özel tecrübelerden faydalanılması,

§ Kültürel tarzın çekici bir üslupla sergilenmesi,

§ Resimlere, özellikle birinci kitapta, yer verilmesi.

 

7. SETİ OKUTMAK İÇİN TAHSİS EDİLEN ZAMAN DİLİMİ:

Setin tüm kitaplarını okutmak için tahsis edilen zaman yaklaşık olarak 300 derstir.( 1 ders 45 dakikadır)

Her bir seviye için 100 saat ayrılmıştır. Ama öğrencilerin durumuna ve eğitim programına cevap verme seviyesine göre ayarlama yapmakta mümkündür

“ARAPÇA ELİNİZDE” öğrenim seti

A comprehensive curriculum for teaching Arabic as a second language.

Photo Album

Subscribe To Our Mailing list