Products

Dictionary

( CUSTOMER REVIEWS 3 )

$ 17.33

Arapça – Arapça resimlerle desteklenmiş

sözlük.

§ Hem Arapça bilmeyenlere hem de çeşitli kademelerde okuyan Arap öğrenciler için hazırlanmıştır.

 

§ 7000(yedi bin)'den fazla ifade ve lafız içermektedir.

 

§ Okuyanlara kolaylık olması açısından alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.

 

§ İçinde geçen lafızlar okuyanlara göre önem taşıma sırasına ve yaygınlığına göre seçilmiştir.

 

§ Yine içinde geçen lafızlar: Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, şiir, deyimler ve günlük hayattan seçilerek çeşitli ve zengin olması sağlanmıştır.

 

§ İçerisinde geçen lafızlar çeşitli yöntemlerle yeterli derecede izah edilmiş ve bunun için: eş anlam ve karşıtlık gibi lafızlar kullanılmıştır. Daha iyi anlaşılması için Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve kolay cümlelerden örnekler verilmiştir.

 

§ Daha fazla izah olması açısından resim kullanılmıştır. Yaklaşık olarak 1600 (bin altı yüz) renkli resim kullanılmıştır.

 

§ Sözlüğün içinde geçen lafızlar "Herkes İçin Arapça" gurubunun hazırladığı "Arapça elinizde öğrenim seti"nin içinde geçen kelimeleri ihtiva etmesinin yanı sıra çok önemli ve yaygın olan kelimelere de yer verilmiştir.

 

§ Gerek diğer dillerde, gerekse Arapça hazırlanmış diğer sözlüklerden faydalanılarak hazırlanmıştır.

 

§ Gramer, çekim, imla kuralları ve noktalama işaretlerinde fayda sağlayabilecek dil bilgilerine ekte yer verilmiştir.

Click The Pages To Navigate
  • 1
  • 2-3
  • 4-5
  • 6-7
  • 8-9
  • 10-11
  • 12-13
  • 14-15
  • 16

“ARAPÇA ELİNİZDE” öğrenim seti

A comprehensive curriculum for teaching Arabic as a second language.

Photo Album

Subscribe To Our Mailing list